ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าหลวง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าหลวง ...
...
อ่านต่อ... 
 
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้าย ปีงบประมาณ  2559
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ ภาษีบำรุงท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยง เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2558
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยง เทศบาลตำบลท่าหลวง ปี 2558 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช ...
 วันที่ 23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช ...
อ่านต่อ... 
 
หมู่บ้านรักษาศีล 5
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ...
โครงการขับเคลื่อน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ...
อ่านต่อ... 
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...
 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดสะตือพุทธไสยาสน์
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
เขื่อนพระราม 6
เขื่อนพระราม 6 ...
 เป็น ...
อ่านต่อ... 
 
วัดบึงลัฏฐิวัน
วัดบึงลัฏฐิวัน ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
วัดยางนม
วัดยางนม ...
 สร้า ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559
นายกเทศมนตรี
เผยแพร่สมุดภาพ Infographich ของรัฐบาล เพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัด
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูลรัฐบาล
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดูทีวี